©2013 | HT87 - Hauge Thorning

Tour de Thorning 2022

HT87 takker på forhånd alle for bidrag i form af præmier og /eller sponsorbeløb!

Hvornår og hvor

Lørdag den 10. september 2022 10.30-12.00

Formål

At skaffe midler til drift af aktiviteterne i håndboldklubben HT87 samt særlige tiltag.

Deltagere

Alle der selv kan træde pedalerne rundt på diverse typer cykler. Cykelhjelm er et krav og deltagelse sker på eget ansvar.

Tilmelding

For at kunne deltage i sponsorløbet, skal der tegnes sponsorkontrakter, som findes i denne folder. Deltagerne er frit stillet mht. antal sponsorater, beløbsstørrelser og typer af sponsorer. Det kan være kolleger, naboer, familie og venner eller firmaer.

Sponsorerne skal dog tegne sig for minimum 5 kr. pr. km, men de kan samtidigt påføre et max. beløb, som det samlede tilskud ikke må overstige.Tilmelding afleveres på løbsdagen fra kl. 09.30

Bemærk: Der skal findes to sponsorer ud over de fortrykte, inden der udløses sponsorat fra Byens Kagemand Fredriks, yderligere én sponsor inden beløbet udløses fra Fredriks El & VVS A/S osv.

OG – vi beder om sponsors mailadresse til brug ved udsendelse af girokort – se sponsorbilaget.

Folder og sponsorkontrakter kan hentes som pdf her:

  Folder og Cykelprogram
  Sponsor-kontrakt

Aldersgrupper

Deltagerne i cykelløbet inddeles i tre aldersgrupper:

  • 0 – 11 år
  • 12 – 15 år
  • 16 - 99 år

 

Præmier Cyklister 

Hovedpræmien på tværs af alle aldersgrupper til den som kører flest kroner hjem – 1 stk. cykel vejledende pris på 8.000 kr., samt 1000 kr. til køb af ekstraudstyr. Herudover er der præmier til de 3 bedste deltagere i hver aldersgruppe, som cykler flest kroner hjem. Førstepræmierne i hver aldersgruppe er:

  • 0-11 år Gavekort fra Sport24, Silkeborg – værdi 1.000kr.
  • 12-15år Gavekort fra Sport24, Silkeborg - værdi 1.000kr.
  • 16-99 år Gavekort fra Spar Thorning - værdi 1.000kr.

 

I hver aldersgruppe uddeles en præmie fra Sport24, Silkeborg, til den deltager, som tilbagelægger flest antal km. uanset indkørte beløb.

 

Præmie Hold 

Til slut præmieres det hold fra HT87, som procentvis stiller med det største antal deltagere i forhold til holdets samlede antal spillere.
Præmien uddeles i løbet af håndboldsæsonen.

Ruten

Deltagerne cykler på en lukket rute på 3,9 km ad Højgårdsvej, Møllevej og Østermarksvej. Ruten er tydeligt afmærket og sikker at køre på, idet den er afspærret. Kun undtagelsesvis vil anden trafik finde sted under selve løbet.
Start- og målområdet er placeret ved Erhvervshuset Midtjylland, Højgårdsvej 25. Her foretages tilmelding, og samme sted står personer klar til at tælle antal kørte omgange under løbet.
Deltagerne bestemmer selv, hvor meget og hvor hurtigt der cykles. Man kan til enhver tid holde pause, tage sig en forfriskning eller stoppe helt, hvilket dog skal ske ved målområdet.

Rute for Tour de Thorning