©2013 | HT87 - Hauge Thorning

Tour de Thorning 2017

HT87 takker på forhånd alle for bidrag i form af præmier og /eller sponsorbeløb!

Hvornår og hvor

Søndag den 3. september 2017 10.30-12.00

Formål

At skaffe midler til drift af aktiviteterne i håndboldklubben HT87 samt særlige tiltag.

Deltagere

Alle der selv kan træde pedalerne rundt på diverse typer cykler. Cykelhjelm er et krav og deltagelse sker på eget ansvar.

 Tilmelding 

For at kunne deltage i sponsorløbet, skal der tegnes sponsorkontrakter, som findes indlagt i denne folder. Deltagerne er frit stillet mht. antal sponsorater, beløbsstørrelser og typer af sponsorer. Det kan være kolleger, naboer, familie og venner eller firmaer.
Sponsorerne skal dog tegne sig for minimum 5 kr. pr. km, men de kan samtidigt påføre et max. beløb, som det samlede tilskud ikke må overstige. Tilmelding afleveres på løbsdagen fra kl. 09.30.
Bemærk: Der skal findes to sponsor ud over de fortrykte, inden der udløses sponsorat fra Frederiks Smede & VVS, yderligere én sponsor inden beløbet udløses fra Circle K Knudstrup ApS osv.
OG – fra og med i år vil vi bede om sponsors mailadresse til udsendelse af girokort – se sponsorbilaget.

Folder og sponsorkontrakter kan hentes som pdf her:

  Folder og Cykelprogram
  Sponsor-kontrakt

Aldersgrupper

Deltagerne i cykelløbet inddeles i tre aldersgrupper:

  • 0 – 11 år
  • 12 – 15 år
  • 16 - 99 år

Præmier Cyklister 

Der er præmier til de 4 bedste deltagere i hver aldersgruppe, som cyklister: cykler flest kroner hjem i løbet af 1½ time.

Førstepræmierne

  • 0 – 11 år Gave fra Sport 24, Silkeborg til en værdi af 1.000 kr.
  • 12 – 15 år Gave fra Sport 24, Silkeborg til en værdi af 1.000 kr.
  • 16 - 99 år Læderstol fra Hjemme hos - InnBo møbler - værdi 3.999 kr.

I hver aldersgruppe uddeles en præmie fra Sport 24, Silkeborg, til den deltager, som tilbagelægger flest antal km. uanset indkørte beløb.

Præmie Hold 

Til slut præmieres det hold fra HT87, som procentvis stiller med det største antal deltagere i forhold til holdets samlede antal spillere.
Præmien uddeles i løbet af håndboldsæsonen.

Ruten

Deltagerne cykler på en lukket rute på 3,9 km ad Højgårdsvej, Møllevej og Østermarksvej. Ruten er tydeligt afmærket og sikker at køre på, idet den er afspærret. Kun undtagelsesvis vil anden trafik finde sted under selve løbet.
Start- og målområdet er placeret ved Erhvervshuset Midtjylland, Højgårdsvej 25. Her foretages tilmelding, og samme sted står personer klar til at tælle antal kørte omgange under løbet.
Deltagerne bestemmer selv, hvor meget og hvor hurtigt der cykles. Man kan til enhver tid holde pause, tage sig en forfriskning eller stoppe helt, hvilket dog skal ske ved målområdet.

Rute for Tour de Thorning